Što je Compliance?

U hrvatskom jeziku se prevodi kao „usklađenost“. Kako je Rotsch primjetio postavlja se pitanje „u skladu s čim?“ u konkretnom slučaju „to be in compliance with the law“. Upravo se tako mogu definirati sastavni dijelovi pojma.

„Usprkos raširenoj uporabi pojma „Compliance“ ne pronalazi se definicija koja pokriva sve fenomene „Compliance-a“. Kao sredstvo Corporate Governance, koji daje okvir za pridržavanje u vođenju i nadzoru u gospodarskom poslovanju, Compliance je u Deutsche Corporate Governance Kodeks (DCGK) definiran kao pridržavanje zakonodavnih odredbi i gospodarskih smjernica od strane uprave.“

 

„Compliance is defined in the Deutsche Corporate Governance Code (DCGK) as “compliance with the legislative provisions and economic guidelines by the administration.”

I am Fully Compliant.

 

Hrvatske Compliance Smjernice

Hrvatske Compliance Smjernice koje je izradila Nevladina Stručna radna skupina pod vodstvom ICCrA Instituta osnovana na III. Konferenciji ICCrA-e 22.10.2020 godine pod nazivom „Working Group on Compliance Guidelines“, preuzmite ovdje na HRV i ENG.

Hrvatske Compliance Smjernice

Top