Anti-Money Laundering

U toč. 9. podnaslova „Compliance by banks at group level“, Radne verzije Vijeća Komisije koja nosi naziv „Compliance with the anti-money laundering directive by cross-border banking groups at group level“, od 30. lipnja 2009. godine, spominje se obveza implementacije „compliance-a“ s obvezom AML (anti-money laundering) legislativom unutar EU. U toč. 10. se izričito navodi da centralnu ulogu za AML unutar bankarske organizacije ima anti-money laundering officer.

U većini zemalja postojanje MLRO (money laundering reporting officer) je obvezujuće prirode. O poziciji unutar strukture banke se govori u toč.11:“ MLRO normalno drži visoku poziciju unutar tvrtke i dio je compliance funkcije, ali MLRO neće nužno biti šef compliance“.

 

„MLRO normalno drži visoku poziciju unutar tvrtke i dio je compliance funkcije, ali MLRO neće nužno biti šef compliance.“

Speak the truth even if it makes you voice shake.

Top