Partneri

RABEKRegionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment je dobrovoljno, nevladino i nedobitno profesionalno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta.

www.rabek.org

 

 

ACFESlovensko udruženje ovlaštenih istražitelja prijevara - ACFE Slovenija regionalna je podružnica Međunarodne krovne organizacije ovlaštenih istražitelja prijevara ACFE. ACFE Slovenija surađuje s organizacijama i institucijama koje su bave sprečavanjem prevara, profesionalno ili znanstveno, razmjenjuje iskustva i mišljenja na području sprečavanja prevara i gospodarskog kriminala, kao i organiziranje stručnih obuka i savjetovanja. Povezujemo članove ACFE-a, ovlaštene istražitelje prijevara (CFE) i druge zainteresirane strane, koji žele djelovati na području prevencije i istrage prijevara i gospodarskog kriminala.

www.acfe.si 

 

Udruženje certificiranih istražitelja prijevara Srbije (ACFE Srbija) kao dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, čiji je osnovni cilj da služi zajednici, prije svega kroz efikasnije otkrivanje prijevara i korupcije, njihovo spriječavanje, odnosno prevenciju, kontinuirano je posvećeno i širenju znanja i svijesti, iz oblasti spriječavanja i prevencije prijevara i korupcije, kako među profesionalcima, osobama koje obavljaju javne dužnosti, tako i  u široj javnosti.  

 

www.acfe.rs

Top