Radna skupina za izradu hrvatskih smjernica za Compliance

Radna skupina za izradu hrvatskih smjernica za Compliance

ICCrA | 3. siječanj 2021.

Dana 22.10.2020 s početkom u 11,00 sati u prostorrijama hotela Hilton, Garden Inn u Zagrebu održana je III. ICCrA konferencija pod strogim epidemiološkim mjerama pod nazivom „Wokring  Group on Compliance Guidelines“, kojoj je bio cilj prezentirati članove Nevladine Radne skupine za izradu hrvatskih smjernica za Compliance. Konferenciju je otvorio domaćin predsjednik ICCrA Instituta  mr.sc. Davor Iljkić uvodnim govorom, kojom prilikom je pozdravio sve uzvanike i goste, pokrovitelje, među kojima i Vladu RH koja je na sjednici Koordinacije za gospodarstvo od  12.10.2020 godine donijela odluku  prema kojoj su tri Minstarstva: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja; Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvo Pravosuđa i uprave službeni pokrovitelji  III. ICCrA Konferencije. Cilj konferencije je bio istaknuti važnost izrade hrvatskih smjernica za Compliance, što je ujedno i jedan od zahtjeva koje je postavio GRECO u svom V. evaluacijskom izvješću za Hrvatsku.

U svom govoru  predsjednik i osnivač ICCrA Instituta Davor Iljkić  zahvalio se svim pokroviteljima i istaknuo važnost partnerstva s Veleposlanstvom SAD u Hrvatskoj i njihove potpore za razvoj Compliancea u Hrvatskoj i regiji. Davor Iljkić je kao  Voditelj i koordinator Radne skupine predstavio ostale  članove te njihove matične tvrtke i ustanove iz kojih dolaze, koji će raditi na Compliance smjernicama i  ukratko  prezentirao  neke točke  kojima bi se trebala baviti Radna skupina za izradu hrvatskih smjernica za Compliance (usklađenost),  a tiču se 11 preporuka GRECO-a navedenih u njihovom izvješću.

Nakon domaćina pozdravni govor je po tradiciji održao Veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj W. Robert Kohorst koji se zahvalio predsjedniku ICCrA Instituta na pozivu i čestitao ICCrA Institutu  što je preuzeo važnu ulogu lidera po pitanju razvoja Compliancea u Hrvatskoj. Također je istaknuo važnost rada na izradi smjernica za trgovačka društva i pohvalio izbor i kvalitetu govornika koji su sudjelovali u programu konferencije kao i pokroviteljstvo Vlade RH, AM Cham, HGK, Grada Zagreba, HUP-a i dr. U svom govoru je naglasio kako interes privatnog sektora i Vlade RH za ovu važnu Inicijativu  ICCrA Instituta samo dodaje na vrijednosti. Osvrnuo se na trgovinsku suradnju imeđu Hrvatske i SAD-a i dodao da neke institucionalne promjene treba napraviti. Pozdravio je poduzete korake koje je Vlada RH poduzela u cilju smanjenja poreza i drugi poreznih rasterećenja kao i rasterećenje birokracije. Hrvatska se treba nastavi boriti protiv korupcije. „Što su ljudi više svjesni što se događa, manje je prilika za koruptivne radnje“ rekao je Veleposlanik W. Robert Kohorst. Hrvatska treba nastaviti agresivno provoditi reforme.Teške odluke treba donijeti, ali će se one u konačnici isplatiti. Sve više američkih tvrtki žele investirati u Hrvatsku, ali investitorska klima je i dalje izazov. Važno je mijenjati način poslovanja u Hrvatskoj kako bi se privukli klijenti. Ovo je važan trenutak za Compliance, učinkovite Compliance smjernice i jasna očekivanja za zaposlenike, ali imenovanje compliance officera-odgovorne osobe je najvažniji faktor kao osobe odgovorne za čitav proces. Kompanije bez učinkovitog Compliance režima su gledane kao nesigurne za ulagače. Što se više reducira rizik ulaganja kroz Compliance i transparentnost veći su izgledi za ulagače. Nadam se da će smjernice pomoći razvijanju internih procesa za tvrtke tako ih učiniti atraktivnim za investitore. Na kraju je završio govor da treba nastaviti s dobrim radom i da će US Embassy nastaviti podupirati takve aktivnosti.

Glavni direktor HUP-a (Hrvatske udruge poslodavaca) dr.sc.Damir Zorić - u uvodnom govoru istaknuo je svoje partnerstvo s ICCrA Institutom kao i na budućim događanjim koja će se dogoditi.“To samo pokazuje uvjerenje u poslovnoj zajednici koliko je Compliance važan mehanizam u sprječavanju svih negativnih pojava kojima nažalost od vremena do vremena svjedočimo. Moj prvi susret s Compliance-om bio je 2006. godine kada sam kod državnog regulatora trebao biti licenciran za poslove uprave kojima sam se tada bavio. Compliance je sve prisutniji. Compliance je mehanizam koji bi nam uz striktnu primjenu svima trebao dati priliku da do tih negativnih pojava ne dođe. Compliance je nekako potiho došao u Hrvatsku, mnogo manje bučno nego njegov mlađi brat GDPR.“ kazao je Zorić. Compliance je nešto čini mi se sporiji, u toj implementaciji, ali radi se o tome da bi trebao postati opće mjesto, i zato mi je vrlo drago da postoji Institut (ICCrA), da postoje druge ustanove, konferencije poput ove, koje ne samo utvrđuju znanja i mogućnosti Compliancea nego ga i javno promiču i ukazuju na njegovu potrebu, na kvalitetu koju on nudi. Ja se nadam da će Compliance s vremenom čim prije postati sve zastupljeniji i sve važniji instrument u Hrvatskoj, rekao je na kraju svog govora Glavni direktor HUP-a dr.sc.Damir Zorić

Doc.dr.sc. Marin Mrčela predsjednik GRECO-a (Group of States against Corruption) i sudac Vrhovnog suda RH. Drago mi je da sam dana s ovdje kao predsjednik GRECO-a, drago mi je da je i Veleposlanik SAD-a ovdje. Kao što znate SAD su važan i punopravan član GRECO-a i koji s drugim članicama ravnopravno sudjeluju u radu GRECO-a. Prezentirao  je što GRECO radi:“ GRECO je antikorupcijsko tijelo Vijeća Europe, naš posao je osigurati usklađivanje i djelotvornu primjenu međunarodnih antikorupcijskih standarda, za 50 država članica GRECO-a, to su sve članice Vijeća Europe i još tri države koje to nisu.To su SAD, Bjelorusija i odnedavno Kazahstan. Sada je focus GRECO poprilično na integritetu javnog sektora. Riječ je o djelotvornom načinu sprječavanja korupcije, u zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti. Ukratko je opisao način na koji funkconira GRECO i koliko su važni izvještaji Nevladinih organizacija NGO u izvještavanju GRECO-a. Ključ leži u tome imaju li države i institucije nužne alate za sprječavanje korupcije. Imamo li ljude koji su pošteni, koji imaju integritet, onda je sasvim jasno da će standardi biti poštivani a da nam alati za sprječavanje korupcije, možda i neće toliko trebati, završio je sudac Mrčela svoj govor.

Ivan Crnčec  - pomoćnik ministra u Ministarstvu pravosuđa i uprave. Pozdravio je je napočetku organizatora zahvalio na organizaciji konferencije, pozdravio sve uzvanike, govornike  i pokrovitelje te članove Radne skupine koji će iznjedriti kvalitetne i dobre smjernice o Complianceu koje će pomoći da se sustav usklađenosti digne na još jednu višu razinu. Uspostava jednog takvog sustava predstavlja i borbu protiv korupcije rekao je Crnčec čime se bavi i Ministarstvo pravosuđa i uprave u svom represivnom i preventivnom dijelu. Najavio je izradu  nove Nacionalne strategije za suzbijanje korupcije za razdoblje 2021-2030 koja ima niz mehanizama i mjera za suzbijanje korupcije u trgovačkim društvima. Jedan je Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, a drugi je izrada i donošenje stupanja na snagu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Leon Žulj – pomoćnik ministra u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Zahvalio se u ime ministarstva  kao predstavnik  pokrovitelja i dionik ove konferencije. Dao je punu podršku organizatoru u svim aktivnostima i postavljanju novih standarda, kada govorimo o funkciji usklađenosti i  usklađivanju, „ali i implementaciji tih aktivnosti u našem segmentu djelovanju tako i aktivnostima za ukupno  za hrvatsko društvo i ekonomiju – naglasio je Leon Žulj“. Odlukom Vlade RH definirano je 39 pravnih osoba od posebnog interesa za RH čija je ukupna nominalna vrijednost temeljnog kapitala 43 milijarde kuna. Navedene pravne osobe su tijekom prošle godine ostvarile uprihodile 51 milijardu kuna prihoda i upravljale imovinom u vrijednosti 218 milijardi kuna investiralne u kapitalne programe 8 milijardi kuna zapošljavale 46000 zaposlenika. Iako je Vlada RH donijela odluku o uvođenju funkcije Compliance od 17.10.2019 i dala rok 6 mjeseci, nekoliko njih nije uvelo funkciju Compliancea. Do dansa su 32 pravne osobe uvele dok ih je iz portfelja CERP-a od ukupno 18 društava njih 13 uvelo funkciju Compliancea.  Ministarstvo ima namjeru i nakon uvođenja funkcije usklađenosti nastaviti pratiti razvoj funkcije i rezultate iste.

Tomislava Pribanić -  Ethics & Complianc Novartis, Hrvatska, Bosna i Hercegovina govorila je o  važnosti  ESG indikatora u ekonomskoj zajednici (Environmental Social and Governance Indicators) njihovoj važnosti u  praksi i važnosti za Compliance. Istaknula je sljedeće:“To su standardi indikatori na osnovu kojih vidimo kako stojimo u Environmental Social and Governance vremenima. Kako ih vidimo. Da li ćemo investirati u kompaniju ili nećemo investirati u kompaniju odnosno koji su rizici. Znači da imao set kriterija u Environmental kriterijima, kako postupamo s okolišem i kako  se kompanija nosi s tim okolišnim problemima. Potom su „social“ kriteriji – kako se odnosimo sa zaposlenicima. Postalo je jako popularno. U prošlosti investitori nisu polagali u ESG indikatore. Postavilo se pitanje kao će se to mjeriti i ako će prikupiti takve podatke. Governance je jedan od najvažnijih indikatora odnosno 86% ispitanika najviše polaže najviše u njih.“

Na okruglom stolu koji je vodio predsjednik ICCrA Instituta mr.sc. Davor Iljkić kao panelisti su bili Tomislava Pribanić -Compliance Officer Novartis Hrvatska, Bosna i Hercegovina, doc.dr.sc. Marin Mrčela - predsjednik GRECO, dr.sc. Sandra Damijan - Sigma Ratings  Senior Advisory Board member for Europe i ekonomski analitičar dr.sc. Damir Novotny slušatelji su imali priliku čuti u kojoj mjeri se očekuje da će pomoći izrada hrvatskih smjernica za Compliance.

Marin Mrčela naglasio je da je dobro  što je Vlada RH najavila da će preporuke početi provoditi za razliku od Sabora, gdje šest i pol godina čekamo da se provede jedna te ista preporuka koja je jedna i za Sabor i za Vladu - A to je preporuka  da donesu Etički Kodeks za zastupnike. Na kraju je rekao:“ možete napraviti najbolje smjernice ali trebate izlobirat da ih prihvate, transparentno i ne platit ništa. Potrebna je politička volja. Imate izvanrednu skupinu ljudi i stručnjaka koji razumiju problem i znaju kako ga rješit.“  Ključno je da te smjernice prihvate onaj na koga se odnose a to je što se tiče V. evaluacijskog kruga Vlada-dakle ključna je politička volja za prihvaćanje. 

Tomislava Pribanić je dala osvrt na farmaceutsku industriju i pojasnila sa izradom smjernica očekuje lakše poslovanje u farmaceutskoj industriji i naglasila da će izjednačavanje pomoći. Smatra da će Compliance sa izradom smjernica biti jasno definiran.

Damir Novotny se osvrnuo na stanje korupcije u državnim tvrtkama. Spomenuo je bankarsku krizu prije 20 godina jer su političari sudjelovali u procesu odobravanja kredita. Jer gdje ima previše politike u bankarstvu posebno tamo postoji veliki prostor za manipulaciju. Mnogi političari su htjeli pretvoriti banke u državne neprijatelje br.1, na taj način se dogodio zaokret i počeo je proces usklađivanja.

Sandra Damijan  predstavila je tvrtku Sigma Ratings koja se bavi ratingom, monitoringom tvrtki i zemalja. Kratko je objasnila da prate novac.  Sigma Ratings je nastala  2017. godine sa kolegama na MIT kada su počeli razvijati Terminal-software (baziran na AI-Artficial Inteligence) jedno od oruđa kojim se prate i države i tvrtke i ostali ratings i nefinancijski indikatori poput ESG koji je ranije pomenut i postaje sve bitniji i Covid stress test je to pokazao.Surađujemo s EIB gdje će ti nefinancijski indikatori biti sve važniji investitorima. Tvrtke koje su implementirali smjernice do 6,5 puta su bile uspješnije u poslovanju i lakše se suočile s krizom.

Pogledajte galeriju fotografija sa skupa

Top