Misija

ICCrA ima za cilj upoznavanje javnosti s Complianceom, kao praksom koja se u svijetu već duže vremena koristi kao iskušanim mehanizmom samopomoći u jačanju pravne sigurnosti općenito, a naročito u sektoru gospodarstva, koja ima za rezultat privlačenje stranih investicija i investitora koji djeluju i na drugim tržištima što nameće potrebu unificiranog legislativnog okvira djelovanja za sve gospodarske subjekte.

Kao jedno o de lege ferenda, rješenja zalaže se za određene zakonodavne izmjene, slično po uzoru na § 130 OWiG (Gesetz gegen Ordnungswidrigkeiten) Republike Njemačke, kojima bi se za trgovačka društva, ovisno o veličini i potrebama, broju zaposlenih, propisala obveza uspostave compliance programa i CO-a kao osobe ovlaštene za njegovu provedbu.

Kao jedno od velikih postignuća koji je Institut ICCrA postigao svojim javnim radom, zagovaranjem i pisanjem o važnosti o implementaciji Compliance i Compliance Officera u gospodarstvu pa tako i potrebi implementacije CO-a u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu je prepoznalo POSI (Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa).

Rezultat toga je toč. 27 novog Nacrta Akcijskog plana za 2019. i 2020.god, koji je dio Nacionalne Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. - 2020. godine u skladu koje je Institut ICCrA i osnovan.

U toč. 27. je artikulirana Izrada Preporuke o potrebi imenovanja povjerenika za usklađenost u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu kojem je uloga praćenje važećeg zakonodavstva, pa tako i važećih propisa koji reguliraju područje borbe protiv korupcije i sukoba interesa te briga o usklađenosti internih akata i poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu s istima.

Preporuka je izrađena i upućena Vladi RH.

Nacrt Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. 

Pod toč. 25 Novog Akcijskog plana za 2019 i 2020. uz Stratetegiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. implementirana Izrada Preporuke o potrebi imenovanja povjerenika za usklađenost u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu kojem je uloga praćenje važećeg zakonodavstva, pa tako i važećih propisa koji reguliraju područje borbe protiv korupcije i sukoba interesa te briga o usklađenosti internih akata i poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu s istima.

Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine 

U dijelu IV. Preporuke Nadzornom odboru Kodeksa korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u kojima RH ima udjele ili dionice stoji odredba prema kojoj Nadzorni odbor koji je odgovoran za strategiju upravljanja, glavne planove i postavljanje ciljeva uspješnosti mora u tom smislu voditi brigu o transparentnosti u poslovanju i borbi protiv korupcije te će nastojati da trgovačko društvo u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama uvede postojanje neovisne osobe za praćenje usklađenosti i pritužbe.

Kodeks korporativnog upravljanja 

Kodeks korporativnog upravljanja u trgovačkim društima u kojima RH ima udjele ili dionice. 

Na sjednici održanoj 17. listopada 2019 Vlada RH je donijela Odluku o O OBVEZI UVOĐENJA FUNKCIJE PRAĆENJA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA U PRAVNIM OSOBAMA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU 

Pročitajte komentar predsjednika ICCrA Instituta mr.sc.Davora Iljkića  na Odluku Vlade RH da uvodi Compliance u tvrtke.

Top