Ciljevi

  • Promicanje i educiranja javnosti o važnosti instituta Compliance/Usklađenost za uredno gospodarstvo kao Instrumenta i garanta urednog gospodarskog poslovanja.
  • Utjecanja na percepciju javnosti i jačanje svijesti građana o prihvaćenosti i nužnosti implementacije Instituta Compliance, Compliance Officera i njegovih sastavnih mehanizama, Criminal Compliance i AML (Anti-Money Laundering – sprječavanja pranja novca) u gospodarstvo.
  • Jačanja antikorupcijske politike i mehanizama koji doprinose Strategiji suzbijanja korupcije.
  • Jačanje vještina i kompetencija Compliance Officera, njegove uloge i dužnosti kao nositelja Compliance politike.

Ciljevi

Top